W grudniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację ogólnoszkolnego projektu czytelniczego „Moda na czytanie”, którego celem było poznanie przez uczniów wielu nowości książkowych, doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy, wyszukiwania informacji, uzasadniania własnych opinii i pracy w grupie.

            Wszystkie klasy otrzymały różne zadania do kilku wybranych książek . Uczniowie klas pierwszych mieli wykonać portrety bohaterów lub ilustracje do książek. Drugoklasiści  wyszukiwali  informacje na temat twórców książek w różnych źródłach, a trzecioklasiści pisali krótkie notatki zachęcające do przeczytania wybranych książek.  W klasach starszych do zrealizowania były cztery zadania: napisanie recenzji, wykonanie ilustracji, zebranie informacji oraz przygotowanie krótkiej scenki na podstawie wybranych książek.

            Po ogłoszeniu projektu w bibliotece odbywały się spotkania z dziećmi, na których prezentowaliśmy nowości zakupione z funduszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

            Uczniowie realizowali projekt przez trzy miesiące. Prezentacje efektów pracy klas IV-VI odbyły się w marcu 2017 r. Wszystkie klasy wykazały się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Najwyżej oceniono prezentacje klas: IVA,
IV C,   V A, V C, V E, VI B, VI D, VI F.  Najciekawsze prace są prezentowane na korytarzu szkolnym oraz w bibliotece.

            Prace wykonane przez uczniów młodszych są systematycznie prezentowane w bibliotece oraz na tablicach na korytarzu szkolnym.

            Występy uczniów każdego pionu klasowego oglądali wszyscy ich koledzy i koleżanki. Towarzyszyły temu wielkie emocje. Uczniowie pokonywali tremę i własne ograniczenia.

            Efektem pracy nad projektem było zainteresowanie prezentowanymi książkami. Poza tym biblioteka wzbogaciła się w ciekawe materiały reklamujące książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Back to Top