Realizacja Modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.pdf

Oprócz prowadzenia programu "Posiłek w szkole i w domu" SP 10 pozyskała środki

 z budżetu państwa w ramach projektów:

1. "Laboratoria przyszłości" - zakup sprzętu i pomocy naukowych - 365100.-

2. "Aktywna tablica"           - zakup sprzętu i pomocy naukowych             - 43750.-

 

Projekt unijny -WND-RPPD.03.01.02-20-0467/19  "Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży" -  206 453.-

 

 

Back to Top