Rok szkolny 2005/2006

LAUREACI

Anna Kotlińska, kl. VIb - język polski, opiekun W.Domalewska,

Olga Urbanowska, kl. VIf - język polski, opiekun M.Bieniecka,

Katarzyna Wiliwińska, kl. VIf - język niemiecki, opiekun M.Tocicka.

FINALIŚCI

Beata Listowska, kl. VIf - język polski, opiekun M.Bieniecka;

Paulina Dłużniewska, kl. VIf - język niemiecki, opiekun M.Tocicka;

Adrianna Łempicka, kl. VIc - język niemiecki, opiekun D,Piwcewicz;

Piotr Wykowski, kl. VI f - matematyka, opiekun A.Wysakowicz.

Rok szkolny 2004/2005

LAUREACI

Anna Samluk - kl. VI g

*język polski - nauczyciel: Katarzyna Koziatek

*matematyka - nauczyciel: Barbara Fiłonowicz

Łukasz Korolczuk - kl. VI f

*język polski - nauczyciel: Wiesława Domalewska

*przyroda - nauczyciel: Jolanta Gwizdon

Ewa Obiedzińska - kl. VI a

*język polski - nauczyciel: Lidia Choińska

FINALIŚCI

Katarzyna Sobańska - kl. VI f

*język polski - nauczyciel: Wiesława Domalewska

Łukasz Wierzbowski - kl. VI c

*język polski - nauczyciel: Dorota Żbikowska

Magdalena Radziewicz - kl. VI e

*matematyka - nauczyciel: Dorota Święczkowska

 

 

Back to Top