Należy wypełnić drogą elektroniczną 
https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/*

  • wniosek (kandydaci spoza rejonu) o przyjęcie do klasy I
    wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • zgłoszenie (kandydaci z rejonu)

i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie:
 26.05.2023 – 2.06.2023 r..

21.06.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 23.06.2023 r. - termin potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

26.06.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Listy naboru do klas pierwszych SP10 - będzie wywieszona 29 sierpnia 2023r (podział na klasy).

Back to Top