Należy wypełnić drogą elektroniczną
 https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/
* wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w zgodnie z harmonogramem -
harmonogram.pdf.

24.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25.06.2023 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

26.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Pełna lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2025 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły dnia 26.06.2024 r. do godz. 15:00.

Back to Top