Dyrektor: Jadwiga Kirejczyk
Wicedyrektorzy: Agnieszka Gronwald, Renata Zaniewska, Jolanta Gwizdon, Laura Wąsowska, Jerzy Włodkowski

Organ prowadzący: Urząd Miasta w Łomży
Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 51 w tym 9 klas integracyjnych i 1 klasa sportowa
Liczba nauczycieli: 142
Liczba uczniów:
w klasach 0 - VIII  - 1677 uczniów
(w tym, w klasach integracyjnych - 107  uczniów) oraz w klasie "0" - 50 uczniów

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych: 37, Sale korekcyjne: 2
Gabinet terapeutyczny, Gabinet logopedyczny
Gabinet do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Metodą Tomatisa
Gabinet do magneto-stymulacji

Sala gimnastyczna, Basen, Boisko, 2 Biblioteki
Pracownie komputerowe: 4, Liczba komputerów: 107, 3 stałe łącza z internetem

Nasza szkoła, SP nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
, zawsze tętni życiem, bo słowa papieża, naszego Patrona: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali", zachęcają nas do działania.Z niecierpliwością czekaliśmy na 14.października 2002 roku, bo właśnie wtedy została oddana do użytku winda zewnętrzna, pierwsza w naszym mieście. To dzięki niej nasi niepełnosprawni uczniowie swobodnie poruszają się po kondygnacjach budynku. Nasza szkoła bowiem stwarza szansę rozwoju wszystkim uczniom, także tym, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Wszak "inny - nie znaczy gorszy".
W Łomży nie brakuje ludzi o otwartych sercach, którzy wspierają nasze poczynania duchowo i finansowo.
Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele, to także rodzice i Przyjaciele szkoły, którzy rozumieją ideę integracji i aktywnie uczestniczą w życiu naszej placówki.
A integracja to także kontakty z zagranicą. Często w naszej szkole rozbrzmiewają głosy gości z Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Łotwy. By doskonalić umiejętności językowe uczniów organizuje się obozy językowe w Anglii i Francji.
Warto nadmienić w tym miejscu, iż należymy do Rodziny Szkól im. Jana Pawła II i uczestniczymy w spotkaniach społeczności tychże szkół, rywalizujemy z nimi w konkurencjach sportowych i konkursach np. recytatorskim - poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II czy literackim i plastycznym - "Dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata". Wspominamy z rozrzewnieniem spotkanie z śp. Biskupem Janem Chrapkiem - inicjatorem spotkań tych szkół na Jasnej Górze.
Każdego roku uczestniczymy w pielgrzymkach na Jasną Górę.
W pracy stawiamy na twórczość naszych uczniów, toteż co roku wydawany jest biuletyn twórczości ucz. klas IV VI, "Już tworzymy" biuletyn twórczości ucz. kl. I III, "Wieści Biblioteczne", gazetka szkolna "Strzał w dziesiątkę".
Funkcjonują w naszej szkole także klasy autorskie, tzn. takie, w których jest realizowany program opracowany przez poszczególnych nauczycieli:
- program edukacji regionalnej
- program edukacji ekologicznej
- program edukacji europejskiej
- program edukacji plastyczno - teatralnej
Na naszym sztandarze widnieje hasło: "Zwyciężaj siebie!". Chcemy być najlepsi! Wysokie wyniki na sprawdzianie po klasie VI, laureaci konkursów przedmiotowych i artystycznych, świetni sportowcy (znani nawet we Włoszech), kreatywni nauczyciele działający w grupach samorozwoju, odpowiedzialna administracja szkoły, rodzice zaangażowani w działania naszej placówki to naprawdę cieszy i napawa dumą.
Lecz nasza oferta edukacyjna skierowana jest także w stronę tych dzieci, którym niełatwo odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości. Klub profilaktyczny - Buda Krasnoluda prowadzony przez p. Wandę Majewską przygarnia wszystkich, służy im wsparciem i pomocą. Także system oceniania funkcjonujący w naszej szkole dowartościowuje każdego ucznia, dając mu szansę weryfikacji swoich umiejętności.
A ci, którzy kochają śpiew, mogą rozwijać swoje pasje w integracyjnym (złożonym z uczniów, nauczycieli i rodziców) chórze szkolnym.
A co sądzą o szkole uczniowie, rodzice i nauczyciele?

  • "10" daje mi szansę doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kwalifikacji, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - mówi Irena Kowalewska nauczyciel wspierający w klasie integracyjnej.
  • Lubię moją szkołę. Mam tu dobrych kolegów i miłe koleżanki. Czasem się pokłócimy, ale nasza pani potrafi nas pogodzić. Razem z panią jeździmy na wycieczki w okolice Łomży, bo jesteśmy klasą autorską - oświadcza Ola z klasy III h i dodaje - poznajemy nasze miasto, muzea, lasy i park krajobrazowy.
  • Mój syn ma szansę uczyć się ze zdrowymi, w pełni sprawnymi kolegami i czuje się wśród nich dobrze - mówi mama Arka - dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Tytuł "Szkoła z Klasą" otrzymaliśmy już w I edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP
W ramach tego konkursu otrzymaliśmy dofinansowanie z UE na zajęcia pozalekcyjne w minionym roku.
W grudniu 2005 r. w ramach projektu MEN sfinansowanego ze środków UE otrzymaliśmy bardzo cenny sprzęt do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Metody Tomatisa

Back to Top