Nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie pod względem ilości laureatów. Zdobyliśmy 9 tytułów laureata i 16 tytułów finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Prezentujemy fotorelację z wręczenia dyplomów przez Kuratora Oświaty w Białymstoku.
Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom!

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Laureatami Wojewódzkiego Konkusu Języka Polskiego zostały:
Wiśniewska Paula VI c - op. Joanna Lewczuk
Żbikowska Karolina VI f - op. Joanna Lewczuk
Żukowska Katarzyna VI g - op. Dorota Żbikowska
Laureatami Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego zostali:
Strumiłowska Ewa VI b - op. Anna Wysakowicz
Gałązka Robert VI d - op. Dorota Święczkowska
Laureatami Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego zostały:
Żukowska Katarzyna VI g - op. Jolanta Gwizdon
Węgrowska Karina VI d - op. Jolanta Gwizdon
Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego została:
Dłużniewska Katarzyna VI f - op. Iza Wierciszewsk
Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Informatycznego została:
Ewa Strumiłowska VI b - op. Barbara Dębosz

Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:
1. Dłużniewska Katarzyna VI f - op. Joanna Lewczuk
2. Wiśniewska Paula VI c - op. Joanna Lewczuk
3. Żbikowska Karolina VI f - op. Joanna Lewczuk
4. Żukowska Katarzyna VI g - op. Dorota Żbikowka
5. Węgrowska Karina VI d - op. Dorota Żbikowka
Wojewódzki Konkurs
Języka Angielskiego:
1. Dłużniewska Katarzyna VI f - op. Iza Wierciszewska
2. Żbikowska Karolina VI f- op. Iza Wierciszewska
3. Milczarska Jessica VI f - op. Iza Wierciszewska
4. Tomaszewska Paula VI g - op. Iza Wierciszewska
Wojewódzki Konkurs
Matematyczny:
1. Gałązka Robert VI d - op. Dorota Święczkowska
2. Szymanowski Maciej VI f - op. Dorota Święczkowska
3. Modzelewska Barbara VI c - op. Grażyna Kucharczyk
4. Strumiłowska Ewa VI b - op. Anna Wysakowicz
Wojewódzki Konkurs
Przyrodniczy:
1. Żukowska Katarzyna VI g - op. Jolanta Gwizdon
2. Węgrowska Karina VI d - op. Jolanta Gwizdon
Wojewódzki Konkurs
Informatyczny:
1. Strumiłowska Ewa VI b - op. Barbara Dębosz

Back to Top