1. FILIP TOMASZ WIERZBOWSKI- KL. VI A - CZTEROKROTNY LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO  (WKP)
- JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska
- JĘZYKA ANGIELSKIEGO - op. Magdalena Tabędzka, Aleksandra Dzielnicka
- MATEMATYKI - op. Hanna Poreda
- PRZYRODY - op. Joanna Nowińska
-
FINALISTA WKP HISTORII - op. Beata Obrycka
- średnia ocen 6,0, wzorowe zachowanie

2. MICHAŁ GRZESIUK- KL.VI A - TRZYKROTNY LAUREAT WKP
- JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska
-
JĘZYKA ANGIELSKIEGO - op. Magdalena Tabędzka ,Aleksandra Dzielnicka
-
INFORMATYKI - op. Grażyna Kucharczyk

3. MIKOŁAJ RUSZCZYK - KL.VIA - TRZYKROTNY LAUREAT WKP
- JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska
- MATEMATYKI - op. Hanna Poreda
-
PRZYRODY - op. Joanna Nowińska

4. PATRYK NIKONOWICZ - VIF - TRZYKROTNY LAUREAT WKP
- JĘZYKA POLSKIEGO - op. Katarzyna Koziatek
- MATEMATYKI - op. Anna Wysakowicz
-
INFORMATYKI - op. Grażyna Kucharczyk

5. MAJA ZAMBRZYCKA - VID - DWUKROTNA LAUREATKA WKP
- JĘZYKA POLSKIEGO -op. Joanna Lewczuk
-
JĘZYKA ANGIELSKIEGO - op. Elżbieta Mieczkowska
-
FINALISTKA WKP MATEMATYKI op.Dorota Święczkowska

6. ANITA SZEPELSKA - VIE - DWUKROTNA LAUREATKA WKP
- JEZYKA POLSKIEGO
- op. Wiesława Domalewska
- PRZYRODY - op. Joanna Nowińska

7. JAN KONSTANTY ZAREMBA - VIA - LAUREAT WKP
- JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska
-
FINALISTA WKP MATEMATYKI - op. Hanna Poreda

8. MICHAŁ SZYMANOWSKI - VI A - LAUREAT WKP MATEMATYKI  - op. Hanna Poreda

9. ADRIAN SANIEWSKI - VI E - LAUREAT WKP MATEMATYKI - op. Dorota Święczkowska

10. ELIZA MODZELEWSKA - VI F - LAUREATKA WKP MATEMATYKI - op. Anna Wysakowicz

11. JULIA BCZEWSKA - VIB - C - LAUREATKA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Dorota Żbikowska

12. AGATA ZUZANNA PROSTEK - VIB - LAUREATKA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Dorota Żbikowska

13. WIKTORIA SIEDLER - VI C - LAUREATKA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Mirosława Bieniecka

14. JULIA GŁĘBOCKA - VI A - LAUREATKA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska

15. JAKUB ROGOWSKI - VI A - LAUREAT WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska

16. MAGDALENA SIKORSKA - VI A - LAUREATKA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska

17. NATALIA WIKTORZAK - VIE - LAUREATKA WKP Z PLASTYKI op. Marta Kisiel

18. CEZARY CHOIŃSKI - VI F - LAUREAT WKP Z PLASTYKI op. Marta Kisiel

19. ŁUKASZ GRONOSTAJSKI - VI A - FINALISTA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska

20. KAROL STASIK - VIA - FINALISTA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Renata Zaniewska

21. JOANNA POGROSZEWSKA - VI F - FINALISTA WKP JĘZYKA POLSKIEGO - op. Katarzyna Koziatek

22. ALBERT KALINOWSKI - VI E - FINALISTA WKP MATEMATYKI - op. Dorota Święczkowskka

 

Back to Top