LAUREACI - ROK SZKOLNY 2017/2018

JĘZYK POLSKI
Maja Karwowska    VII C - op. Dorota Żbikowska
Natalia Bieniek    VII D - op. Dorota Żbikowska
JĘZYK ANGIELSKI
Natalia Bieniek    VII D - op. Izabela Wierciszewska
Jan Franciszek Czyżewski VII E - op. Karolina Jankowska
Maja Karwowska    VII C - op. Izabela Wierciszewska
Alicja Magdalena Kneć    VII C - op. Izabela Wierciszewska
HISTORIA
Bartosz Janczewski    VII D - op. Izabela Ramatowska
MATEMATYKA
Oliwia Gronostajska    VII F - op.Hanna Poreda
INFORMATYKA
Jan Bagiński    VII D - op. - Barbara Dębosz

FINALIŚCI - ROK SZKOLNY 2017/2018

MATEMATYKA
Jakub Chojnowski    VII B - op. Dorota Święczkowska
Alicja Magdalena Kneć    VII C - op. Grażyna Kucharczyk
Alicja Przeździecka    VII E - op. Anna Wysakowicz
Oliwia Żebrowska    VII E - op.Anna Wysakowicz
JĘZYK POLSKI
Alicja Magdalena Kneć    VII C - op. Dorota Żbikowska
Gabriela Wawrzyniak    VII C - op.Dorota Żbikowska
INFORMATYKA
Maja Karwowska    VII C - op. Barbara Dębosz
Emil Kulka    VI A - op. Barbara Dębosz
Lorenzo Marinucci VII F - op. Henryk Witkowski

Back to Top