Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/*

  • wniosek (kandydaci spoza rejonu) o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • zgłoszenie (kandydaci z rejonu)

i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie przewidzianym w terminarzu rekrutacji.

Terminarz rekrutacji.pdf

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY, ZOBOWIĄZNI SĄ ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY NA ROK 2024/2025 zgodnie z terminarzem rekrutacji.

 

Pełna lista dzieci przyjętych  na rok szkolny 2024/2025 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Back to Top