Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 będą wyglądały w następujący sposób:

1. Kartę zgłoszenia można pobrać w okienku przy wejściu do szkoły.

2. Wypełnione karty należy zwrócić do okienka do dnia 11.09.2023r. do godz.16.30.

3. Listy osób przyjętych do świetlicy szkolnej będą wywieszone przy głównym wejściu dnia 13.09.2023r.

 Odbiór dziecka ze świetlicy:  

  • Dziecko może odebrać TYLKO osoba upoważniona do odbioru (wpisana na kartę zgłoszenia do świetlicy wraz z numerem telefonu komórkowego do tej osoby).
  • Dziecko odbierane jest poprzez połączenie z numerem 508020657.
Back to Top