W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna otwarta jest w godz. 7.00 - 16.30. 
v Do naszej świetlicy uczęszcza na zmianę ranną i popołudniową 193 uczniów.
v Opiekę nad dziećmi sprawuje pięć nauczycielek: Dorota Czerwińska, Janina Mojska, Barbara Salwa, Ewa Chełstowska, Małgorzata Sadowska

ü Świetlica szkolna jest formą opieki nad dzieckiem w szkole. Poza funkcją opiekuńczą, odgrywa również doniosłą rolę w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Działalność świetlicy dotyczy pięciu dziedzin: wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego i estetycznego. Świetlica w naszej szkole jest placówką dla uczniów klas I – III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed i bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W ramach szeroko rozumianej funkcji opiekuńczej, czuwamy nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci.

ü Nasza świetlica dysponuje trzema przestrzennymi salami,dostosowanymi do potrzeb uczniów. Każde dziecko ma zawsze wiele mozliwości spedzania wolnego czasu: przy stolikach, na dywanie, przed telewizorem, na kanapie.

ü Wyposażenie naszej  świetlicy jest regularnie odnawiane, wzbogacane i urozmaicane.

ü Korzystając z dodatkowej sali, dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych w ciszy i skupieniu. Każdy może liczyć na pomoc i radę nauczyciela.

ü Aby w pełni wykorzystać piękną pogodę często spędzamy czas na szkolnym placu zabaw. To dobry sposób na odreagowanie stresu i dotlenienie organizmu.

ü Podczas pobytu w świetlicy szkolnej dzieci mają możliwość zjedzenia własnego posiłku oraz skorzystania z biblioteki szkolnej.
CELE ŚWIETLICY

1. Zapewnienie opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych,

2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

3. Pomoc w odrabianiu lekcji,

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

5. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

6. Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym.
ZADANIA ŚWIETLICY realizowane są za pomocą różnych metod:

· metoda zajęć praktycznych

· metody oglądowe

· metody słowne

· metody aktywizujące
FORMY PRACY :

· zabawy

· prace dowolne

· czynności samoobsługowe

· prace użyteczne

· codzienne zajęcia zaplanowane przez wychowawcę.
KAŻDEGO DNIA WYKORZYSTYWANY JEST INNY RODZAJ AKTYWNOŚCI:
Poniedziałek-zajęcia z  „żywego słowa”; praca z tekstem literackim; słuchanie opowiadań, bajek, baśni, wierszy; rozmowy na aktualne tematy
Wtorek- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik
Środa-zajęcia mobilizujące do aktywności muzycznej; wspólne śpiewanie piosenek; różne  interpretacje utworów muzycznych
Czwartek- aktywność fizyczno-ruchowa
Piątek- oglądanie i omawianie programów edukacyjnych; ćwiczenia teatralne; realizacja i rozstrzyganie konkursów; realizowanie dodatkowych zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci.
Dodatkowo w każdym miesiącu planowane jest większe wydarzenie, w które zaangażowane są dzieci uczęszczające do świetlicy np.: konkurs, przedstawienie, kiermasz świąteczny itp.

Nasze hasło to:
. nauka . zabawa . odpoczynek .
ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA!
Back to Top