20 czerwca odbyło się spotkanie  uczniów klas IV-VI,  podczas którego podsumowano działania projektu „Pomocna dłoń- wolontariat w naszej szkole”. Projekt realizowano  w ciągu całego roku szkolnego, a głównym celem  było zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu jej propagowanie i aktywne działanie na rzecz potrzebujących.
Wolontariuszki – uczennice klasy VI c przedstawiły sprawozdanie z realizowanych akcji i przedsięwzięć. Nagrodzono laureatów konkursów: literackiego, plastycznego i scenek teatralnych.
Wręczono podziękowania  najaktywniejszym wolontariuszom.
Pomaganie jest fajne!  Warto pomagać!

Pedagog szkolny

Back to Top