Dnia 30 maja 2012r. w szkole odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci, które od września 2012 r. rozpoczną naukę w klasie I.
Pan dyrektor Leszek Sobociń
ski powitał wszystkich i przedstawił ofertę szkoły, a pani dyrektor Jadwiga Kirejczyk prezentację multimedialną "6-latek w szkole". Rodzice obejrzeli cześć artystyczną w wykonaniu uczniów kl. III, których przygotowały p. D. Zawadzka i p. B. Zysk, oraz pokaz taneczny kl. III - opiekunowie p. dyr. J. Kirejczyk i p. J. Baczewski. Następnie głos zabrała pani psycholog J. Dardzińska - Mądry. Poruszyła ona w swoim wystąpieniu problem dojrzałości szkolnej. Na koniec p. dyr. L. Sobociński przedstawił zgromadzonym nauczycielki, które będą pracowały z dziećmi klas I, gdyż tak jak jest to w tradycji szkoły, mają oni możliwość wyboru klasy dla swoich pociech.  
Mamy nadzieję, że nasza oferta jest interesująca i zachęci rodziców do wyboru szkoły.

E. Dembska, M. Listowska

Back to Top