Nasza szkoła realizuje autorski program profilaktyczny „Radosna przyszłość bez nałogów”, który dofinansowany jest z Urzędu Miejskiego w Łomży.  W ramach  programu, w dniach 7 - 8 marca wszystkie klasy czwarte i piąte , miały przyjemność obejrzeć najnowszą premierę spektaklu „Ciamajda” - Teatru Kurtyna z Krakowa. 

Spektakl poruszał tematykę ryzykownych zachowa, konieczność dbałości o własne zdrowie fizyczne
i psychiczne. Podkreślał znaczenie budowania i podtrzymywania prawidłowych relacji rodzinnych
i rówieśniczych.

 Aktorzy wskazali sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji, radzenia sobie z presją grupy rówieśniczej. Po spektaklu odbyła się prelekcja, podczas której aktorzy zwrócili uwagę uczniów na rangę wartości własnych postaw, potrzeby akceptacji i szacunku .

Spektakl „Ciamajda”, to dynamiczne ujęcie błyskotliwych dialogów  i akcji studium problemów,
z którymi borykają się uczniowie szkół podstawowych, ich nauczyciele i rodzice.

Świetną grę sceniczną aktorów, uczniowie ocenili gromkimi brawami.

Opracowała: Zofia Rusiłowicz - Kleczyńska

 

Back to Top