Jak rozumiemy patriotyzm współcześnie?

       Jak rozumie go młodzież?  Dzieci?  A nawet dorośli?

Czy możemy być patriotami w kraju, w którym panuje pokój, za który nie trzeba przelewać krwi?

To nie są trudne pytania i nie wymagają skomplikowanej odpowiedzi.

                                      Patriotą jest ten, kto szanuje symbole narodowe,

                                 Ten, kto posiada wiedzę dotyczącą swojego kraju, regionu, okolicy,

                           Ten, kto pamięta o świętach narodowych i je celebruje,

                     Ten, kto nie wstydzi się wywiesić flagi  11 listopada czy 3 maja,

              Ten kto zna i śpiewa Hymn,

       Ten co używa czystej mowy ojczystej,

Ten, kto dba i swój kraj – nie niszcząc Go i nie zaśmiecając.

Wiele przykładów jeszcze można przytoczyć, a chodzi tylko o to, że każdy z nas może być patriotą.

                 Więc może niech każdy z nas pokazuje na co dzień swój patriotyzm.

6 listopada uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w Lekcji patriotyzmu. Część tej lekcji sami przygotowali, zbierając informacje na temat pomników, tablic pamiątkowych i mogił poświęconych bohaterom, którzy poświęcili życie w walce o wolność naszej Ojczyzny. Okazało się, że w naszym mieście jest ich bardzo dużo. Poza tym wzięli udział w lekcji zorganizowanej przez łomżyńskie kino, podczas której obejrzeli trzy filmy dokumentalne dotyczące współczesnego patriotyzmu.

Back to Top