Dnia 25 października 2018 roku w naszej szkole, zgodnie z tradycją , odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, rodzice oraz wychowawcy klas pierwszych ze swoimi uczniami. Pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, obiecując godnie reprezentować swoją szkołę, być dobrymi uczniami i kolegami.
Pan dyrektor Leszek Sobociński posługując się zaczarowanym ołówkiem dokonał aktu pasowania dzieci na uczniów.
Zgromadzeni widzowie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez pierwszoklasistów pod kierunkiem p. Ewy Chełstowskiej i p. Jolanty Grabowskiej. O dekorację sali zatroszczyły się p. Edyta Dembska i p. Beata Zysk. Całą uroczystość poprowadziła i o atmosferę zadbała pani dyr. Jadwiga Kirejczyk. Po części oficjalnej nowopasowani uczniowie wraz z rodzicami udali się do swoich klas na skromny poczęstunek.
Uroczystość Ślubowania z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.  
                         E. Chełstowska, J. Grabowska

Back to Top