Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września.

 28 września 2018 roku nasza szkoła, wraz z innymi szkołami z różnych stron świata, uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Uroczystego otwarcia ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA w naszej szkole dokonał Pan Dyrektor Leszek Sobociński .

Pan Wicedyrektor Laura Wąsowska zwróciła uwagę wszystkim, że celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład uczniom , pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Tabliczkowa wiedza  sprawdzana była  podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia .

Szczególne podziękowania należą się nauczycielkom  matematyki : pani Małgorzacie Murawskiej, pani Agnieszce Dobrowolskiej-Bojar oraz pani Danucie Młynarczyk , które  przygotowały plan

Back to Top