„Sprzątanie Świata – Polska 2018” przebiegało w tym roku pod hasłem „Akcja – Segregacja”.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów, odpowiedzialności
za środowisko naturalne oraz wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach akcji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży przekazał Samorządowi Uczniowskiemu worki i rękawice.

Jak co roku i tym razem uczniowie i nauczyciele zadbali o czystość naszej okolicy. Klasy młodsze porządkowały boisko i teren wokół szkoły, klasy starsze ulice naszego osiedla w pobliżu szkoły.

Cieszymy się, że dowiedzieliśmy się, jak należy dbać o swoje środowisko, segregować odpady
i jakie to ma dla nas znaczenie.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

Back to Top