Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj Formę!”, którego organizatorem  jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. W drugim półroczu 2017/2018 uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli  w zajęciach w zakresie  kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia   i zbilansowanej diety. Dnia 18 czerwca 2018 r. również uczniowie klas VI i VII naszej szkoły, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania oraz przekonać się, jak istotny wpływa na życie człowieka ma zbilansowana dieta. Przeprowadzona  wartościowa prelekcja przez nauczycielki  Zespołu szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży panią Ewelinę Kurpiewską –Siwek i  na temat zdrowego odżywiania  oraz barwny pokaz carvingu dla uczniów,  podniosła świadomość młodzieży na temat  prawidłowych  nawyków żywieniowych i estetyki dekoracji stołu.Spotkanie było świetną okazją do podsumowania konkursu  ‘Trzymaj Formę” realizowanego w naszej szkole.Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach konkursowych zostały:

- na najciekawszy komiks Oliwia Kurpiewska kl. IV c,

- najlepszy wiersz zostały: Oliwia Makowska kl. IV e oraz  Roksana Dudzińska kl. IV c

- na najoryginalniejszą fotografię została Michalina Górnik kl. IV d

- na ciekawą pracę pisemną została Alisa Faraponova kl. II b gimnazjalna

 Znajomość zasad prawidłowego żywienia i ich przestrzeganie jest nieodzownym warunkiem zdrowia, prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego jak i umysłowego.

Opracowała Zofia Rusiłowicz-Kleczyńska

Back to Top