21maja po raz  XIV odbył się w naszej szkole finał  konkursu Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża . Zmaganiom najlepszych przyświecały w tym roku słowa Janusza Korczaka: „Błąd w mowie jest jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą bardzo kochasz”.

Tegoroczny konkurs wpisał się w obchody 600-lecia naszego miasta, więc miał szczególnie uroczystą oprawę.  

W ortograficznych zmaganiach  wzięło udział po 3 uczniów  z każdej szkoły. W tym roku przybyła nam jedna szkoła podstawowa, więc mieliśmy aż 21 uczestników.

Tekst dyktanda jak zazwyczaj napisała p. Joanna Szkop, która nie oszczędziła uczestnikom ortograficznych pułapek.

Konkurs rozpoczęły wiersze o Łomży w interpretacji uczniów kl.V. Następnie głos zabrali konferansjerzy, którzy krótko wprowadzili nas w historię nadania naszemu miastu praw miejskich oraz przypomnieli, że tradycyjnie konkurs jest dedykowany bł. Ojcu Świętemu. Następnie Pan Dyrektor Leszek Sobociński przypomniał ,że , jak powiedział prof. Zenon Klemensiewicz, dbałość o język ojczysty jest obowiązkiem patriotycznym oraz powitał wszystkich, w tym gości, którzy zaszczycili nas w tym roku swoją obecnością, a byli to:

p. Agnieszka Muzyk - Prezydent Miasta Łomża

p. Bernadetta Krynicka - poseł na Sejm RP

p. Dorota Szymonowicz – wizytator Kuratorium Podlaskiego

p. Bernard Zbigniew Kossakowski - dyrektor ODN

p. Maciej Listowski - dyrektor ŁCRE

Nie zawiedli też sponsorzy:

p. Hanna i Krzysztof Gosk – Stacja Paliw Pryma

p. Małgorzata i Adam Konopka – Hurtownia Omega

p. Jolanta Cwalina – Biuro Turystyczne JC Podróże

Ciastkarnia Weronika

Rada Rodziców SP10

Cześć artystyczną rozpoczął żartobliwy dialog między uczniem a dyrektorem o przyczynach wagarów. Potem wysłuchaliśmy błyskotliwych wyjaśnień, co to znaczy mieć alergię na szkołę. Przedstawienie zamknęła dynamiczna piosenka o znakach interpunkcyjnych.

Konkursowe dyktando związane było z historią Łomży i jej najsławniejszymi obywatelami. Sprawiło uczestnikom niemałą trudność, ale udało się wyłonić zwycięzców:

I miejsce – Natalia Pijanowska , op. p. Renata Zaniewska, Szkoła Podstawowa      nr 10

II miejsce – Anna Tarnacka, op. p. Anna Kossakowska-Bączek, Szkoła Podstawowa   nr 5

III miejsce -  Oskar Żebrowski, op. p. Joanna Wiśniewska, Szkoła Podstawowa    nr 4

Gratulujemy zwycięzcom!

Czekamy na kolejną edycję, zastanawiając się, w jakie pułapki ortograficzne złapie uczestników nieoceniona p. Joanna Szkop, autorka wszystkich 14. tekstów.

 

Back to Top