Od 13 listopada 2017 roku odbywał się w Polsce X jubileuszowy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. 

Miło nam poinformować, że w tym roku nasz szkoła przystąpiła do udziału w projekcie "Otwarta firma" Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Uczestnicząc w tym projekcie znakomicie wpisaliśmy się w jeden z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2017/2018 - Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

W ramach tego programu uczniowie mieli okazję poznać lokalnych przedsiębiorców. Szkoła natomiast otrzymała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

 Nasz udział i zaangażowanie są potwierdzane certyfikatem dla szkoły, przyznanym przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

 Koordynator Zofia Rusiłowicz-Kleczyńska.

Back to Top