Kryzys wewnętrzny, podziały wśród szlachty, niechęć stronnictwa hetmańskiego do reform państwa oraz ekspansywna i wroga polityka państw ościennych doprowadziły do rozbiorów Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. Polacy podjęli działania mające na celu odzyskanie utraconej państwowości. Kolejne próby walk choć kończyły się militarnymi niepowodzeniami, to umacniały naród polski w dążeniach do wolnej Ojczyzny i przekazywały sztafetę dążeń niepodległościowych kolejnym pokoleniom. Przy sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza klęsce państw zaborczych w I wojnie światowej, zaangażowaniu i szeregu różnorodnych działań polskich patriotów, po 123 latach Polska powróciła na mapę Europy.

     Rocznice dnia 11 listopada 1918 roku, umownej daty odzyskania niepodległości są obchodzone jako Narodowe Święto Niepodległości. W całej Polsce poprzez apele, koncerty, marsze, biegi, msze święte w intencji Ojczyzny, biało – czerwone symbole oddajemy hołd bohaterom, którzy służyli Niepodległej. Są wśród nich Ojcowie Niepodległości znani w całe Polsce – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Józef Haller. W Łomży bohaterem dni u progu wolności państwa jest Leon Kaliwoda – komendant X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej i Drużynowy I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. 21 letni żołnierz POW zginął postrzelony przez niemieckich żandarmów w walce o Niepodległą Łomżę 11 listopada 1918 roku. Przy tablicy upamiętniającej śmierć młodego patrioty społeczność łomżyńska co roku odbywa uroczystości lokalne Święta Niepodległości. Na tegorocznych uroczystościach naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w obecności Pani Dyrektor Jadwigi Kirejczyk i opiekunów sztandaru.

Back to Top