Już po raz piętnasty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży zmagania ortograficzne uczniów Szkół Podstawowych. W szranki z ojczystą mową stanęło 23 śmiałków.

Witając wszystkich zebranych, pan dyrektor Leszek Sobociński, z wielkim humorem przedstawił historię obchodzącego już kryształową rocznicę konkursu ortograficznego. Jego pierwsza edycja odbyła się 20 maja 2004 roku. Ten zacny jubileusz uświetnili swoją obecnością liczni goście. Wśród nich należy wymienić panią Jadwigę Pusz – wizytatora Kuratorium Oświaty, pana Macieja Listowskiego – dyrektora ŁCRE, pana Zbigniewa Kossakowskiego – dyrektora CEN, przedstawicieli mediów oraz rodziców.  W szczególny sposób jednak powitano uczniów oraz ich opiekunów. Patronat medialny nad konkursem objęło Radio Nadzieja oraz portal internetowy lomzynskie24.pl.

Dzięki niezmiernemu zaangażowaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży oraz pań Donaty Biłdy i Joanny Lewczuk, uczestnicy tej uroczystości mogli uświadomić sobie, jak istotna i niestety niedoceniania współcześnie jest ojczysta mowa i spuścizna literacka przeszłych wieków. Część artystyczna, która ubogaciła czwartkowe popołudnie, w żartobliwy, aczkolwiek skłaniający do refleksji sposób pokazała, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji językowych i literackich. Lekcja, przygotowana przez uczniów, była bardzo cenna. „Bądź z serca pozdrowiona, ojczysta święta mowo!” – wybrzmiały na koniec tej części spotkania słowa Leopolda Staffa. Po nich uczniowie zmierzyli się z tekstem przygotowanym z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, którego autorką była pani Joanna Szkop.

Tekst o jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów, przysporzył uczestnikom nieco trudności. Historia Moniuszki, zmagającego się z licznymi życiowymi trudnościami i niepowodzeniami, była okazją nie tylko do sprawdzenia znajomości zasad ortograficznych, ale stała się także wyśmienitym pretekstem do przypomnienia sobie tego, jaką wartość dla Polaków ma jego twórczość.

Spośród licznej grupy uczestników, komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Katarzyny Koziatek, wyłoniła troje zwycięzców.

I miejsce Natalia Pijanowska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży, opiekun p. Renata Zaniewska.

II miejsce Anna Tarnacka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży, opiekun p.  Anna Kossakowska-Bączek.

III miejsce Zuzanna Rostkowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży, opiekun pani Joanna Zysk.

Dzięki życzliwości wielu osób i instytucji, wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy zasłużone nagrody.

               Piętnasta edycja konkursu Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych Miasta Łomża odbyła się dzięki wsparciu wielu sponsorów. Wśród nich szczególne słowa podziękowania pan Leszek Sobociński skierował do państwa Hanny i Krzysztofa Gosk, państwa Małgorzaty i Adama Konopka, Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr10 w Łomży, pani Jolanty Cwalina, pani Weroniki Sierzputowskiej, pani Anny Ciochanowskiej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Słowa uznania dla nauczycieli współtworzących kolejną już edycji konkursu, skierowała pani dyrektor Renata Zaniewska.

               Wszystkim zwycięzcom i  uczestnikom gratulujemy odwagi i zaangażowania w dbałość o ojczysty język. Życzymy także, by słowa Mikołaja Reja „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, stały się przypomnieniem, iż my Polacy możemy być dumni ze swojego języka, tradycji i kultury!

Agnieszka Szczygieł

Back to Top