Konkurs zorganizowany został w celu poszerzenia wiedzy uczniów o patronie szkoły. Składał się on z dwóch etapów: etapu klasowego oraz etapu szkolnego. W etapie klasowym wzięli udział wszyscy uczniowie klas III. Odbył się on na początku maja i wyłonił 3-osobowe drużyny do etapu szkolnego konkursu. Każda klasa wytypowała także 3-osobowe drużyny sportowe i jednego recytatora wiersza o Janie Pawle II.

Etap szkolny odbył się 18 maja 2016 roku. Przeprowadzony i przygotowany został przez p. Agnieszkę Matukin, p. Irenę Siwek, ks. Tomasza Myśliwego i ks. Tomasza Święcińskiego. Drużyny walczyły w 5 konkurencjach, 3 związanych z wiedzą o patronie, jednej sportowej i recytacji.
Drużyny we wszystkich konkurencjach oceniała komisja konkursowa w składzie: p. dyr. Jadwiga Kirejczyk, p. Mirosława Rakowska, p. Barbara Salwa i ks. Tomasz Święciński.
Zwyciężyła drużyna klasy III A, drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy III C, a trzecie miejsce wywalczyła klasa III B. Uczniowie w nagrodę otrzymali puchary ufundowane przez dyrektora szkoły, pamiątkowe albumy, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem wiedzy o patronie, dużym zaangażowaniem i ogromną wolą walki.
W czasie zmagań konkursowych wystąpiły dzieci z klasy I i II przedstawiając montaż słowno - muzyczny, na podstawie książki E. Standtmuller, pt. " Z Wadowic do nieba"

Irena Siwek i Agnieszka Matukin

Back to Top