Na początku listopada naszą bibliotekę odwiedzili pierwszoklasiści.Uczennice klasy V C przygotowały dla nich krótką inscenizację, z której dzieci dowiedziały się, jakie są prośby i życzenia książki oraz jak należy zachować się w bibliotece.
Pierwszaki bezbłędnie odpowiadały na zagadki i odgadywały imiona bohaterów baśni,a także własnymi słowami powtarzały życzenia książki.
Potem samodzielnie wybrały sobie ciekawe książeczki.Od tej chwili uczniowie klas pierwszych są czytelnikami biblioteki szkolnej. Mamy nadzieję, że będą nas często odwiedzać.

Hanna Dziubińska, Mirosława Rakowska

 

Back to Top