W ramach akcji Cała Szkoła Czyta Dzieciom zaproponowałyśmy, aby uczniowie klas szóstych i ich wychowawcy spotkali się z pierwszoklasistami, aby przeczytać im fragmenty interesujących książek.  Starsi uczniowie chętnie zareagowali na te propozycję. Klasa VI A i VI F zaprosiły pierwszaków z klas I A i I F na czytanie do biblioteki. Pozostałe klasy szóste spotkały się ze swoimi młodszymi kolegami w ich salach. Uczniowie klas pierwszych słuchali między innymi fragmentów  "Cudaczka Wyśmiewaczka", "Wakacji Mikołajka", wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Hanna Dzibińska, Mirosława Rakowska

Back to Top