OGŁOSZENIE!

W przypadku podjęcia decyzji o tym, że dziecko będzie spożywało posiłki w szkole, należy pobrać, wydrukować oraz wypełnić i podpisać poniższą kartę zgłoszenia dziecka na obiady - na każde zgłaszane dziecko. Zapisy na obiady rozpoczynają się 01.09.2021r.

KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY.pdf

KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY.docx

  Prosimy o terminowe wpłaty.

Wszelkie informacje dotyczące żywienia na stołówce dostępne są w administracji szkoły  pok. 002 i na stronie internetowej szkoły  BIP  w zakładce "prawo miejscowe". Informace dostępne są zarówno w postaci strony internetowej oraz w postaci pliku do pobrania *.pdf. Regulamin można pobrać na końcu publikacji. 

 

        INFORMACJE O OBIADACH

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY  W MIESIĄCU GRUDNIU  2021 r.  wynosi:

             UCZNIOWSKI - 16 dni x 4,50 = 72,00 zł

              ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - indywidualnie

              NAUCZYCIEL – 16 dni x 9,00 = 144 zł

             TERMIN WPŁAT ZA WYŻYWIENIE (przelewem)  do 07.12.2021r.

 

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY

 

 

Obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych. .

Oddziały klas „O” od godz. 12.00

 Wpłat należy dokonywać na konto o numerze:

Numer konta  

Getin Noble Bank S.A. 29 1560 0013 2034 4966 6000 0001

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów powinni osobiście uzgodnić koszt obiadów w administracji szkoły i dokonać zwrotu niewykorzystanych podpisanych kartek obiadowych (wcześniej zgłoszonych nieobecnosci).

Regulamin żywienia w SP10 w Łomży

Back to Top