"Względem Ciebie Bóg ma pewien plan, 
że Ty istniejesz w zamyśle nieskończonej wartości,
że Ty masz znaczenie
w oczach bożych jako niepowtarzalna indywidualność" - Jan PaweII

Dnia 28 października 1998 r. uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. Biskup Stanisława Stefaneka . Zgromadzili się zaproszeni goście z Rady Miasta, rodzice, nauczyciele, uczniowie.
Następnie w szkole odbyła się część oficjalna. Wzięło w niej udział wielu dostojnych gości, którzy zostali serdecznie przywitani przez naszą panią dyrektor Hankę Gałązkę tymi słowami:
"Jak mocno bije serce! Jak doniosła jest chwila, gdy naszą szkołę odwiedzają najdostojniejsi goście. Gorąco witam premiera Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Jerzego Buzka, J. E. Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka, Parlamentarzystów Ziemi Łomżyńskiej, Senatora Lecha Feszlera, Posła - Mieczysława Czerniawskiego, Ministra Pracy Panią Grażynę Gęsicką, Wiceministra MEN Wojciecha Książka, pozostałych gości delegacji rządowej.
Serdecznie witam Wojewodę Łomżyńskiego - Pana Sławomira Zgrzywę.
Witam przedstawicieli władz samorządowych na czele z Panem Prezydentem Janem Turkowskim, witam wszystkich przedstawicieli jednostek i zakładów pracy. Witam przedstawicieli banków i pracowników szkoły. Witam was kochane dzieci.
W przemówieniu pani dyrektor odwołała się do słów Jana Pawła II, który zwraca się do dzieci i młodzieży:
"Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla młodzieży. Wy jesteście przyszłością świata, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.
Wystąpienie zakończyła: "Ja od siebie proszę Was: nie zawiedźcie Go! Dziękuję.
Po tym wzruszającym wystąpieniu głos zabrał Premier RP Jerzy Buzek, który stwierdził:
"Szkolna społeczność wybrała na Patrona najwybitniejszego Polaka XX wieku, człowieka wielkiej duchowości i wielkiego autorytetu. W nauce papieża zawarty jest postulat życia uczciwego i godnego, i to powinno być drogowskazem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
Z nauki i postawy Jana Pawła II wynika również otwartość na świat.
- Powinniśmy być otwarci, ale jednocześnie nie powinniśmy rezygnować z naszej chrześcijańskiej tożsamości.
Wystąpienie zakończył niezwykle sympatycznym akcentem, wygłaszając do zebranych na sali uczniów rymowany dwuwiersz, który ułożył podczas uroczystości:
- "Choćbyście gdzie indziej same mieli piątki,
Nikt z Was już nie trafi do takiej DZIESIĄTKI !"
Wywołało to gromkie oklaski. Następnie pani dyrektor Hanka Gałązka zaprosiła premiera do odczytania aktu nadania szkole imienia.

Po części oficjalnej rozpoczęła się się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów. Wystąpił także nasz chór integracyjny ""Ad libittem""
Jednocześnie można było podziwiać zorganizowaną w holu wystawę prac plastycznych uczniów poświęconą Patronowi Janowi Pawłowi II.
W tym dniu na twarzy każdego rysowała się duma, powaga.
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w czasie głosowania wybraliśmy na Patrona WIELKIEGO POLAKA, wspaniałego przewodnika, który nas prowadzi. On wskazuje nam właściwą drogę, jest nauczycielem miłości, pokoju. Zapala płomień nadziei, gdziekolwiek się pojawi. Poprzez miłość i służenie innym wskazuje sens naszego życia. Jego przesłanie dociera do wszystkich: starych i młodych, biednych i bogatych.
Słowa wyszyte na sztandarze "ZWYCIĘŻAJ SIEBIE" uczą nas wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali. Jesteśmy dumni z takiego Patrona. Swoim postępowaniem postaramy się godnie Go reprezentować.

Back to Top