Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

TERMINARZ KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

Rodzaj konkursu /Termin stopnia szkolnego /Termin stopnia rejonowego /Termin stopnia wojewódzkiego
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego/ 18. 11.Piątek /10.01.wtorek/ 29. 02.środa
Wojewódzki Konkurs
Języka Angielskiego/ 17. 11.czwartek/ 18. 01.środa/ 22. 02.środa
Wojewódzki Konkurs
Języka Rosyjskiego/ 23. 11.środa/ 11.01.środa/ 16. 02.czwartek
Wojewódzki Konkurs
Języka Niemieckiego/ 25. 11.piątek/ 4. 01.środa/ 23. 02.czwartek
Wojewódzki
Konkurs Matematyczny/ 15. 11.wtorek/ 12. 01.czwartek/ 24. 02.piątek
Wojewódzki
Konkurs Historyczny/ 22. 11. wtorek /17. 01.wtorek/ 20. 02.poniedziałek
Wojewódzki
Konkurs Przyrodniczy/ 24. 11.czwartek /19. 01.czwartek/ 28. 02.wtorek
Wojewódzki
Konkurs z Plastyki/ 16. 11. środa/ 9. 01.poniedziałek/ 17. 02. piątek
Wojewódzki
Konkurs Informatyczny/ 21. 11.poniedziałek /20. 01.piątek 21. 02. wtorek

1. Początek wszystkich eliminacji konkursowych ustala się następująco:
a) stopień szkolny godz. 8.00
b) stopień rejonowy godz. 9.00
c) stopieńwojewódzki godz. 10.00

2. Na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut. Nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

3. Stopień szkolny odbywa się w szkołach macierzystych.

4. Stopień rejonowy i etap wojewódzki odbywa się zgodnie z informacją o miejscu eliminacji zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

5. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

Back to Top