Śladami Polaków na Litwie

    Wiedzę o Litwie i Litwinach uczniowie czerpią głównie z lekcji historii. Dla grupy 45 uczestników wycieczki zmieniło się to za sprawą wyjazdu wiodącego szlakiem Druskienniki – Wilno – Troki.

    Przez trzy dni uczniowie ,,Dziesiątki” poznawali wspólną historię Polaków i Litwinów. Losy narodów rozpoczęła unia w Krewie w 1385 roku, która przypieczętowała sojusz państw oraz rządy króla Władysława Jagiełły z rodu Giedyminów. Dały one początek dynastii Jagiellonów panującej blisko 200 lat. Unie polsko – litewskie były wielokrotnie odnawiane, a unia lubelska przypieczętowała wspólne państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów na kolejne stulecia aż do rozbiorów Polski. Ślady polskości na Litwie, które odnalazła młodzież podczas wycieczki znaczone były działaniami wybitnych Polaków oraz wpływowych rodów magnackich. Zakładali oni szkoły, budowali kościoły, klasztory, pałace, które są dziedzictwem kulturowym wielu pokoleń.

    Na Cmentarzu na Rossie znajdują się groby wielkich Polaków oraz tych mniej znanych, ale wpisujących się we wspólną historię obu narodów. Marszałek Józef Piłsudski na Rossie zostawił swoje serce, postać wielkiego Polaka i Litwina jest upamiętniana również pomnikami, płytami pamiątkowymi i nazwami ulic.

    Wyjazd ten pozwolił poznać wiele interesujących miejsc oraz poznać gościnność współczesnych Litwinów. Dobrym przykładem podtrzymywania i pielęgnowania stosunków polsko – litewskich jest właścicielka ,,Zagrody” w Jaworiszkach, Pani Krystyna Sidorowicz, też Polka z rodu Żukowskich. Pozostaje mieć nadzieję, że naszej młodzieży z wyjazdu pozostaną nie tylko zakupione pamiątki, dobra zabawa, ale też szczypta wiedzy o kresowej kulturze Polaków i Litwinów.

 

J. Janczewski

Druskienniki - Druskieninkai

 

Wilno - Vilnius

 

Troki - Trakai

 

Jowariszki - Jovariškės

Back to Top