Plan oddziału przedszkolnego

- Zajęcia w oddziałach przedszkolnych trwają każdego dnia od 7:00 do 17:00.
- W ciągu dnia, opiekę nad dziećmi będą sprawują dwie nauczycielki.
- W każdym oddziale przedszkolnym zatrudniona jest na pół etatu pomoc nauczyciela.
- Dzieci przebywają w salach mieszczących się na parterze.
- Sześciolatki mogą korzystać (za odpłatnością) z trzech posiłków.
- Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej pięciu godzin nie są pobierane opłaty.

Back to Top