17 września po południu delegacja z naszej szkoły z pocztem sztandarowym i panią dyr. Renatą Zaniewską uczestniczyła w uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka. Uroczystości te odbyły się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży na które przybyli Sybiracy, władze samorządowe miejskie i powiatowe, władze wojewódzkie i państwowe i mieszkańcy miasta. Przed Mszą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży wprowadziły w nastrój powagi i zadumy montażem słowno-muzycznym o wywózce i pracy na nieludzkiej ziemi. Po Mszy przy pomniku "Golgoty Wschodu" odbyła się druga część uroczystości, przemówienia przedstawicieli władz miasta, województwa i parlamentu, posadzono dąb, upamiętniający por. Wykowskiego żołnierza pochodzącego z okolic Łomży, który poległ na wschodzie. Na koniec złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Sławomir Dębek

 

 

 

 

 

Back to Top