1. Nabór do zerówek.

Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/* wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie 20.02.2023 – 10.03.2023 r.

27.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

                   Klauzula informacyjna Ochrony danych osobowych.pdf;           

                  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w SP10.pdf

2. Lista przyjętych dzieci grup przedszkolnych 2023r - aktualnie brak w bieżącym naborze.


Pełna lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły dnia 30.03.2023 r. do godz. 13:00.

3. Zerówki w SP10.

Back to Top