1. Nabór do zerówek.

Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/* wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie 9 lutego 2021r. - 19 lutego 2021r.

25 lutego 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2. Lista przyjętych dzieci grup przedszkolnych.

RP060 Lista dzieci zakwalifikowanych.pdf

RP064 Lista dzieci niezakwalifikowanych.pdf

RP081 Lista dzieci przyjętych.pdf

3. Zerówki w SP10.

Back to Top