1. Nabór do zerówek.

Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/* wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie 9 lutego 2021r. - 19 lutego 2021r.

25 lutego 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2. Lista przyjętych dzieci grup przedszkolnych 2022r.

RP060 Lista dzieci zakwalifikowanych.pdf

RP064 Lista dzieci niezakwalifikowanych.pdf

RP080 Lista dzieci przyjętych.pdf

          RP080a Lista dzieci przyjętych z trybem potwierdzenia woli.pdf

          RP084 Lista dzieci nieprzyjętych.pdf

          RP088 Lista dzieci przyjętych z odwołań_skierowań.pdf

Pełna lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły dnia 01.07.2022r o godz. 13:00.

3. Zerówki w SP10.

Back to Top