Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/*

  • wniosek (kandydaci spoza rejonu) o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • zgłoszenie (kandydaci z rejonu)

i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie 27.02.2023 – 10.03.2023 r..

29.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 3.04.2023 r. - termin potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

4.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY, ZOBOWIĄZNI SĄ DO DNIA 03.04.2023 R. ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY NA ROK 2023/2024.

Nabór do klasy sportowej o profilu pływackim.

Listy naboru do klas pierwszych SP10 - brak w aktualnym naborze.

 

Pełna lista dzieci przyjętych  na rok szkolny 2022/2023 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły dnia 4.04.2023 r o godz. 13:00.

Back to Top