Należy wypełnić drogą elektroniczną https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolapodstawowa/*

  • wniosek (kandydaci spoza rejonu) o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • zgłoszenie (kandydaci z rejonu)

i złożyć podpisane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie 9 lutego - 22 lutego 2021r.

 11 marca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 16 marca - termin potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

17 marca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  • Oświadczenie do wniosku (link)
  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły (link)
  • Kryteria rekrutacyjne - uchwała (link)
  • Granice obwodów (link)

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY, ZOBOWIĄZNI SĄ DO DNIA 16.03.2021 R. ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY NA ROK 2021/2022.

Listy naboru do klas pierwszych SP10.

1. RS060 Lista dzieci zakwalifikowanych.pdf

2. RS068 Lista zakwalifikowanych przesuniętych.pdf

3. RS064 Lista dzieci niezakwalifikowanych.pdf

4. RS080 Lista dzieci przyjętych1_2022.pdf

5. RS080a Lista dzieci przyjętych z trybem potwierdzenia woli1_2022.pdf

6. RS084 Lista dzieci nieprzyjętych1_2022.pdf

7. RS088 Lista dzieci przyjętych z odwołań_skierowań1_2022.pdf

Pełna lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do SP10 będzie wywieszona przy wejściu do szkoły dnia 01.07.2022r o godz. 13:00.

Back to Top