W roku szkolnym 2011/2012 w 10 klasach integracyjnych uczyło się 185 uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  było 41 dzieci.

Od roku szkolnego 1996/97, jako jedyna szkoła w byłym województwie łomżyńskim, wprowadziliśmy klasy integracyjne. Wcześniej, w roku 1992, objęliśmy opieką dzieci z niedosłuchem z terenu miasta. Zajęcia prowadziliśmy w salach, w których zamontowano specjalną aparaturę, umożliwiającą właściwy kontakt z nauczycielem. Dzieci korzystały również z zajęć rehabilitacyjnych.

"Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Moje dziecko w przedszkolu i w szkole" www.men.gov.pl

Back to Top