1 września 1988 roku zainaugurowano po raz pierwszy rok szkolny w nowej Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży. W pierwszym roku istnienia uczyło się 770 uczniów pod kierunkiem 33 nauczycieli. Od początku istnienia dyrektorem jest p.Hanka Gałązka. 
1 kwietnia 1990 r. - ruszyła szkolna stołówka, która zapewnia posiłki dla dzieci uczących się na dwie zmiany. 
21 marca 1992 r. - została otwarta sala gimnastyczna. Od tego momentu datuje się organizowanie w naszej szkole wielu zawodów sportowych. 
październik 1993 r. - był nagrywany u nas program telewizyjny "Ziarno" i wtedy skomponowano piosenkę "Talent życia". 
17 stycznia 1994 r. -  oddano do użytku krytą pływalnię. 
czerwiec 1994 r. - opuścili naszą szkołę pierwsi ósmoklasiści - 233 uczniów, w tym 40 z wyróżnieniem. 
październik 1994 r. - I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Szkół Podstawowych CHIO CUP. 
marzec 1995 r. - odbył się I Zjazd Sejmiku Samorządowego Uczniów Szkół Podstawowych. 
czerwiec 1996 r. - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną. 
maj 1997 r. - uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali w głosowaniu patrona szkoły - Jana Pawła II. 
lipiec 1998 r. - - wyprawa nauczycieli do Paryża.
2 września 1998 r. - odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. 
23 październik  1998 r. - uroczystość Nadania Imienia Szkole, poświęcenie sztandaru. 
14 czerwiec 1999 r. - uczestniczyliśmy w Spotkaniu Młodzieży z Janem Pawłem II w Łowiczu.
maj 1999 r. - nasza szkoła zorganizowała I Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Janem Pawłem II.
lipiec 1999 r. - wyprawa nauczycieli do Grecji.
wrzesień  1999 r. - gościliśmy  nauczycieli i dyrektorów Wileńskiej Oświaty.
październik  1999 r. - wygraliśmy Telewizyjny Turniej pt. "Budujemy Mosty" - nagroda: wycieczka do Hiszpanii.
listopad 1999 r. - - wyprawa nauczycieli do Pragi i Wiednia.
kwiecień 1999 r. - byliśmy z wizytą w szkole w Radomine k/Wilna, zwiedziliśmy Litwę.
maj 1999 r. - gościliśmy młodzież z Radominy w naszych domach i w szkole.
maj 1999 r. -byliśmy organizatorami finału  I-go Ogólnopolskiego Turnieju Sprawnościowego Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
czerwiec 1999 r. - otrzymaliśmy nagrodę główną- komputer, od  UNICEF, w konkursie pt."Tydzień Praw Dziecka w Szkole".
sierpień 2000 r. - wyprawa nauczycieli na Lazurowe Wybrzeże i do Włoch.
czerwiec 2000 r.- otrzymaliśmy nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie "Tydzień praw dziecka"organizowanym przez UNICEF w Warszawie
czerwiec 2000 r.- I m. w finale Teleturnirju "Budujemy mosty" w TVP1 - nagrodą był wyjazd do Hiszpani"
wrzesień 2000 r. - Międzynarodowa Konferencja Oświatowych Placówek Integracyjnych "Rodzice dzieci niepełnosprawnych w zreformowanym systemie oświaty w polskiej szkole i krajach UE" odbyła się w naszej szkole.
wrzesień 2000 r. - Sympozjum pt.: "Jan Paweł II naucza jak żyć"
listopad 2000 r.- nasza szkoła została wytypowana do Nagrody Ministra I stopnia za dorobek i szeroki zakres działalności integracyjnej wykraczającej poza wschodnią granicę Polski
listopad 2000 r.- nauczyciele wyjechali do zaprzyjaźnionej szkoły polsko/rosyjskiej w Rudominie k. Wilna
17 listopad 2000 r.- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała dyr. Hanka Gałązka.
marzec 2001 r.- byliśmy współorganizatorami Międzynarodowej Konferencji "Szkoła dla wszystkich - wspólna edukacja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych" w Wilnie (pod patronatem MENiS)
kwiecień 2001 r.- otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie "Pierwszy dzień wiosny", który zorganizowało Kuratorium Podlaskie
kwiecień 2001 r.- zorganizowaliśmy półfinały I-go Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.
wrzesień 2001 r.- odbył się w naszej szkole X Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców r.1989
grudzień 2001 r.- współorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję "Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole" w Wołkowysku na Białorusi(pod patronatem MENiS)
marzec 2002 r.- otrzymaliśmy wyróżnienie MENiS w Konkursie Ogólnopolski " Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo"
luty 2002 r.- zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy "MIX"
kwiecień 2002 r.- byliśmy współorganizatorami Międzynarodowej Konferencji "Szkoła Równych Szans" w Wilnie(pod patronatem MENiS)
maj 2002 r.- uczestniczyliśmy w II Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach
maj 2002 r.- braliśmy udział w organizacji III Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
sierpień 2002 r.- przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła z klasą, który trwa przez cały rok"
wrzesień 2002 r.- Europejski Dzień Języków odbył się w naszej szkole.
wrzesień 2002 r.- gościliśmy dzieci z Ukrainy, które uczyły się języka polskiego w naszych klasach i domach
październik 2002 r.- dyr. Hanka Gałązka otrzymała wyróżnienie MENiS - "NAUCZYCIEL ROKU".
listopad 2002 r.- dyr. Hanka Gałązka wraz z innymi dyrektorami Rodziny Szkół im. Jana Pawła II uczestniczyła w audiencji prywatnej u Ojca Św.
marzec 2003 r.- w naszej szkole odbył się Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie "Wędrówka po życiu Karola Wojtyły i Ojca Św. Jana Pawła II"
październik 2003 r.- uczestniczyliśmy w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze
październik 2003 r.- organizowaliśmy Międzyszkolny Turniej Placówek Integracyjnych naszego miasta pt."Razem Łatwiej" dla klas integracyjnych
październik 2003 r.- otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą" w konkursie pod patronatem Prezydenta RP
październik 2003 r.- Chór szkolny uświetnił uroczystą Sesję Rady Miasta
październik 2003 r.- na Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Domu Kultury w Łomży K.Domalewska zajęła I miejsce a K.Klimaszewska III miejsce
październik 2003 r. - spotkanie z Z.Rejnik, autorką podręcznika "Szkoła Marzeń"
grudzień 2003 r.- Jubileusze Szkoły: XV lat istnienia szkoły, X lat integracji w naszej szkole i V lecie nadania szkole im. Jana Pawła II
grudzień 2003 r.- odsłonięcie popiersia Patrona
marzec 2004 r.- powołanie nauczycieli naszej szkoły na doradów metodycznych: dr I.Borawska - wych. przedszkolne i zintegrowane, mgr W.Domalewska - j.polski, blok humanistyczny, mgr A.Wysakowicz - matematyka, przyroda, informatyka>
kwiecień 2004 r.- udział K.Domalewskiej w eliminacjach ogólnopolskich do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca - Konin 2004
kwiecień 2004 r.- wycieczka do Legolandu
kwiecień 2004 r.- Konferencja Międzynarodowa "Kształcenie zintegrowane wyzwaniem dla nauczyciela" odbyła się w naszej szkole
kwiecień 2004 r.- uczetniczyliśmy w przedsięwźięciu "Dni Życzliwości" zorganizowanym przez pedagoga szkolnego
maj 2004 r.- I edycja konkursu "Mistrz Ortografii Szkół Podstwowych Miasta Łomży" odbyła się w naszej szkole
maj 2004 r.- przeprowadziliśmy Finały II Ogólnopolskiego Turnieju Sprawnościowego Szkół im. Jana Pawła II "Zwyciężaj siebie"
maj 2004 r.- zorganizowaliśm Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy "MIX""
czerwiec 2004 r.- braliśmy udział w "Dniu Przedsiębiorczości" w Warszawie
czerwiec 2004 r.- "Językowa kąpiel" - dzieci polskie z Łotwy spędziły 2 tygodnie w naszej szkole
lipiec 2004 r.- premiera G.Pucciniego "Tosca"z udziałem naszego chóru
wrzesień 2004 r.- wręczenie stypendiów przez Prezydenta Miasta
wrzesień 2004 r.- I m. K.Domalewskiej w XII Giełdzie Piosenki Dzicięcej w naszym mieście
listopad 2004 r.- uczestniczyliśmy w spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze pt."Dzieci dzieciom"
marzec 2005 r.- powstanie nauczycielskiego Kabaretu "Do woli"
marzec 2005 r.-
kwiecień 2005 r.- zorganizowaliśmy IV edycję Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego "MIX""
kwiecień 2005 r.- etap rejonowy II Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Jania Pale II.
maj 2005 r.-byliśmy organizatorami II edycji konkursu "Mistrz Ortografi Miasta Łomży Szkół Podstawowych"
maj 2005 r.- bralismy udział w III Festiwalu Integracyjnym Wisła 2005 - "Działajmy Razem"
czerwiec 2005 r.- współoraganizowaliśmy VI Polonijne Igrzyska Młodzieży
czerwiec 2005 r.- gościliśmy Polonię z Litwy, dzieci i dorośli brali udział w lekcjach,wycieczkach, dyskotekach
maj 2006 r.- odznaczenie dyr. H.Gałąka przez Kapitułę Medalu "Przyjaciel Integracji"
maj 2006 r.- byliśmy organizatorami III edycji konkursu "Mistrz Ortografi Miasta Łomży Szkół Podstawowych"
listopad 2006 r.- naszymi gośćmi były dzieci z Wilna, które jechały do Częstochowy
marzec 2007 r.- zwycięzcą w Miejskim konkursie Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II została K.Węgrowska a K.Żbikowska zajęła III miejsce
maj 2007 r.- byliśmy organizatorami IV edycji konkursu "Mistrz Ortografi Miasta Łomży Szkół Podstawowych"
marzec 2007 r.- w naszej szkole odbyły się etapy rejonowe Wojewódzkich konkursów Przedmiotowych Z Matematyki i J.niemieckiego
marzec 2007 r.- organizowaliśmy półfinał III Ogólnopolskiego Turnieju Sprawnościowego Rodziny Szkół im. Jana Pawła II "Zwyciężaj siebie"
kwiecień 2007 r.-uczestniczyliśmy w Łodzi w II Spotkaniu Szkół Polskich i Polonijnych, które nosza imię Jana Pawła II
kwiecień 2007 r.- zwyciężyliśmy w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej "Błękitna Planeta"
maj 2007 r.- byliśmy organizatorami IV edycji konkursu "Mistrz Ortografi Miasta Łomży Szkół Podstawowych"
maj 2007 r.- 8 uczniów zostało laureatami a 9 finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmitowych
wrzesień 2007 r.- braliśmy udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
lipiec 2007 r.- odnawiamy stołówkę szkolną, kolejne remonty łazienek,rodzice odnawiają sale lekcyjne, zmieniają stoliki, blaty, posadzki
maj 2008 r.- mamy już mundurki!
maj 2008 r.- montujemy barierki i zabezpieczamy "podcienie",zakładamy monitoring.
maj 2008 r.- nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie pod względem ilości laureatów.
Zdobyliśmy 9 tytułów laureata i 16 tytułów finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
maj - czerwiec 2008 r.- uroczystoścvi XX Lecia Szkoły, XV lat integracji, X lat nadania imienia szkole.
1 czerwieca 2008 r.- otwarcie Sali poświęconej Patronowi Janowi Pawłowi II
1 czerwieca 2008 r.- Piknik Rodzinny z okazji XX Lecia Szkoły
czerwiec 2008 r.- przygotowujemy się do rozbudowy pływalni.
czerwiec 2008 r.- uczestniczymy w XII Forum Liderów Integracji.
czerwiec 2008 r.- w naszej szkole przebywają dzieci z Wilna, uczestniczą w zajęciach lekcyjnych.
wrzesień 2008 r.- braliśmy udział w IV Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im.Jana PawłaII.
październik 2008 r.- braliśmy udział w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im.Jana PawłaII na Jasnej Górze
kwiecień 2010 r.- braliśmy udział w Mszy Św. odprawianej w intencji śp. Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonki Marii oraz wszystkich osób poległych w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem
październik 2010 r.- uczestniczyliśmy w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
listopad 2010 r.- w naszej szkole odbył sie XIX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Chłopców rocznik 99
maj 2011 r.- finał VII edycji konkursu Mistrz Ortografii Miasta Łomża
czerwiec 2011 r.- odwiedził nas Arturo Mari - osobisty fotograf Jana Pawła II
wrzesień 2011 r.- zorganizowaliśmy wojewódzką konferencję pt. "Wychowujmy wspólnie - Jan Paweł II nauczycielem życia"
marzec 2012 r.- Regionalny Konkurs Wiedzy - "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" - III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny
maj 2012 r.- Paulina Porowska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ojcu Świętym
maj 2012 r.- finał VIII edycji konkursu Mistrz Ortografii Miasta Łomża
czerwiec 2012 r.- "Dziesiątka" finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat"

Back to Top