1. Wprowadzenie sztandaru szkoły
2. Powitanie gości
3. Przemówienie pana dyrektora Leszka Sobocińskiego
4. Część artystyczna
5. Ślubowanie uczniów klas VI
6. Przekazanie sztandaru uczniom klas V7. Gratulacje dla laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
8. Przemówienie wicewojewody podlaskiego pana Wojciecha Dzierzgowskiego
9. Podziękowanie dla rodziców uczniów klas VI10. Podziękowanie dla uczniów klas VI za pracę na rzecz szkoły

 

11. Pożegnanie klas VI przez klasy V
12. Przemówienie przew. Rady Rodziców pana Roberta Cierpikowskiego
13. Wręczenie kwitów dla nauczycielek i dyrekcji szkoły
14. Przemówienie księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego
15. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo
16. Wyprowadzenie sztandaru szkoły i zakończenie uroczystości

 

Back to Top