Łomżyńska "Dziesiątka" finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat".
4 czerwca w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 lat" i była podsumowaniem 16 gal regionalnych.
Szkołę Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II reprezentowała delegacja w składzie : Ewa Matejkowska, Anna Nawrotek ( przedstawicielki Rady Rodziców) oraz Jadwiga Kirejczyk - wicedyrektor.
Konkurs "Mam 6 lat" był adresowany do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych. Jego celem była promocja najciekawszych form aktywności rad rodziców, którym zależy na przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole.
Konkurs dla rad rodziców "Mam 6 lat" był częścią ogólnopolskiej akcji informacyjnej, która ma przybliżyć ideę obniżenia wieku szkolnego rodzicom przedszkolaków.
W konkursie udział wzięli rodzice z 266 przedszkoli i 412 szkół podstawowych z całej Polski. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostało 97 finalistów, a spośród nich - 32 laureatów.
Nagrody wręczała Minister Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas . Nasza delegacja otrzymała dyplom finalisty i pamiątkową tablicę "Szkoła przyjazna dla sześciolatka".

Jadwiga Kirejczyk

 

Back to Top