19 kwietnia 2012 r. w naszej szkole odbyła się IX edycji konkursu Mix. Ma on formę quizu matematyczno - przyrodniczego oraz zawodów sportowych, a jego celem jest integracja uczniów i nauczycieli poprzez wspólną zabawę. Zaproszenie przyjęły wszystkie łomżyńskie szkoły podstawowe. Uczestnikami konkursu byli:
SP 2 - Konrad Dobosz, Eliasz Nasur, Bartosz Kuniński
SP 4 - Eryk Mroczko, Michał Mieczkowski, Bartosz Bałazy
SP 5 - Damian Dzięgielewski, Mateusz Drozdowski, Kamil Rogowski
SP 7- Mateusz Grzyb, Jakub Modzelewski, Aleksandra Matejkowska
SP 9 - Martyna Mocarska, Weronika Nieciecka, Ewelina Tomaszczyk
SP 10 - Karolina Bargielska, Marika Mocarska, Patryk Łempicki
Konkurs składał się z 7 zadań - 3 z matematyki , 2 z przyrody i 2 konkurencji sportowych. Przebieg rywalizacji oceniało jury złożone z przybyłych nauczycieli. W oczekiwaniu na podsumowanie wyników wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu uczennic naszej szkoły. Po podliczeniu punktów z wszystkich zadań okazało się, że
zwyciężyła SP 10, II m. zajęła SP 9 a III SP 4. Nagrody i podziękowania wręczył p. dyr. L. Sobociński a następnie zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek. B. Dębosz

Back to Top