W dniu 10 maja 2011 w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży odbyła się VIII edycja Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego MIX. W konkursie wzięły udział drużyny złożone z szóstoklasistów wszystkich łomżyńskich szkół podstawowych. Zawodnicy musieli się zmierzyć z zadaniami matematycznymi, takimi jak ułożenie tangramu czy rozwiązanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Konkurencje matematyczne przeplatały się z przyrodniczymi, podczas których uczniowie uzupełniali schemat fotosyntezy i rozpoznawali znaki ostrzegawcze. Nieodłączną częścią konkursu MIX są konkurencje sportowe, które zawsze dostarczają wielu emocji. Podczas tej edycji najwięcej zabawy dostarczył bieg z balonem. Zawodnik podbijając balon musiał założyć czapkę, rękawiczkę lub szalik. Oczekiwanie na wyniki umiliło zgromadzonym wysłuchanie piosenek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 oraz słodki poczęstunek.
W tej edycji zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 9 w składzie: Rafał Wierciszewski, Katarzyna Szurna i Katarzyna Rodak. Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w składzie: Aleksandra Maliszewska, Gabriel Czajkowski, Adrian Bałazy.
Trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 z drużyną w składzie: Justyna Jachimowicz, Emilia Sokołowska, Bartosz Chrostowski. Wszystkim szkołom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.

Jolanta Gwizdon

 

 

Back to Top