"Wychowujmy wspólnie - Jan Paweł II nauczycielem życia"- to tytuł wojewódzkiej konferencji zorganizowanej przez naszą szkołę 30 września 2011r., którą patronatem objęli: Urząd Miasta Łomży, Kuria Diecezji Łomżyńskiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Z zaproszenia do udziału w konferencji skorzystało 18 placówek należących do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz delegacje łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Krzyża Świętego pod przewodnictwem ks.bp. Tadeusza Bronakowskiego. W homilii ks. biskup zwrócił uwagę na rolę rodziny i szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia, którego nie można wychować bez stawiania wymagań i egzekwowania zobowiązań . Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni w świątyni udali się do szkoły, gdzie zaproszonych gości w murach "Dziesiątki" przywitał dyrektor Leszek Sobociński. Następnie głos zabrała wicekurator oświaty Wiesława Ćwiklińska, podkreślając wspólne działanie szkoły i rodziców w skutecznym i mądrym wychowaniu, któremu patronuje Wielki Polak. Do autorytetu Wielkiego Polaka odwołała się również wiceprezydent Łomży Mirosława Kluczek, nawiązując do słów Jana Pawła II, który uczył dorosłych szanować dzieci i uświadamiał im, że dziecko tym bardziej potrzebuje miłości, im mniej na nią zasługuje. Wiele ważnych i refleksyjnych stwierdzeń można było usłyszeć od ks. dr. Jarosława Kotowskiego, pracownika naukowego UKSW, który podczas wygłoszonego wykładu wskazywał synonimy słowa - wychowawca - i jednocześnie w ciekawy sposób uświadamiał słuchającym, że Jan Paweł II jest wszechobecny w życiu Kościoła i naucza, jak żyć. Słowa ks.dr.Jacka Kotowskiego doskonale korespondowały z częścią artystyczną zaprezentowaną przez uczniów naszej szkoły,a przgotowaną pod kierunkiem p. D. Żbikowskiej, p. J. Lewczuk i p. A. Durzyńskiej. Kolejnym punktem konferencji były warsztaty dla rodziców, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prezentacja wypracowanych wniosków.

Back to Top