W roku szkolnym 2018/2019 klasy trzecie realizowały program profilaktyczny Nie pal przy mnie proszę. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

W ramach programu przeprowadzono zajęcia, na których to dzieci mogły wykazać się wiedzą na temat szkodliwości palenia. Uczniowie wysłuchali zwierzeń palacza, dowiedzieli się na co szczególnie ujemnie wpływa palenie papierosów. Kolorowali te części organizmu człowieka, które uszkadza nikotyna. Wykonali plakaty gromadząc argumenty za i przeciw paleniu. Dyskutowali, komentowali i przytaczali przykłady z własnego doświadczenia. Zastanawiali się, co zrobić, aby nie palić papierosów i co poradzić palaczom. Efekty ich pracy można było obejrzeć na wystawie.

W wyniku realizowanych zajęć dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Pedagog Małgorzata Listowska

Back to Top