07.05.2019 r. młodzież trzecich klas gimnazjum uczestniczyła w lekcji pokazowej: „Najpierw masa później forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji” prowadzonej przez eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych, panią Ewę Frołow.

Prowadząca przedstawiła rolę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w komunikacji edukacji z rynkiem pracy. Celem lekcji było zachęcenie młodzieży do świadomego budowania własnej ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej z uwzględnieniem możliwości wynikających z funkcjonowania ZSK. Rekomendację z przeprowadzonych zajęć stanowiło propagowanie nauki przez całe życie, w różnych formach (lifewide learning)  i na każdym etapie życia (lifelong learning), gdzie konieczność ustawicznego uczenia się wiąże się bezsprzecznie z dynamicznym, zmiennym rynkiem pracy.

Zachęcam do odwiedzenia strony http://www.kwalifikacje.gov.pl/ .

                                                                                                          Magdalena Stanisławska, psycholog

Back to Top