Poezja moja jest modlitwą, szukaniem tego, co piękne i prawdziwe,

Tego, co trwa i nie przemija, jest aktualne wciąż i żywe

– te słowa były mottem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Prałata Ferdynanda Gryszki, który 9.04.2019 r. odbył się w naszej szkole. Wzięło w nim udział 31 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: I kat. 5 i 6-latki oraz uczniowie kl. I-III, II kat. uczniowie kl. IV-VI i III kat. uczniowie kl. VII-VIII i gimnazjum. Zanim młodzi artyści zaprezentowali wiersze ks. Gryszki, Natalia Gryc z kl. IVc i Aniela Narolewska z kl. Ic wprowadziły wszystkich w dobry nastrój, wykonując utwory „Przyjaciel potrzebny od zaraz” oraz „Rytm i melodia”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się proboszczowie zaprzyjaźnionych ze szkołą parafii pw. Bożego Ciała – ks. prałat dr Wojciech Nowacki i pw. Krzyża Świętego – ks. kanonik  Andrzej Godlewski oraz Dorota Szymonowicz – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Po wysłuchaniu recytacji uczniów jury wyłoniło zwycięzców.

I kat. 5 i 6-latków oraz uczniów kl. I-III

I m. Tomasz Obrycki z SP10 w Łomży

II m. Weronika Mogielnicka z SP10 w Łomży

III m. Hanna Ejsmont z Przedszkola Publicznego nr 15 w Łomży

wyróżnienie Natalia Szudrawska z oddziału przedszkolnego przy SP10 w Łomży

II kat. uczniów kl. IV-VI

I m. Adam Puławski z SP7 w Łomży

II m. Wiktoria Szklanecka z SP1 w Łomży

III m. ex aequo Patryk Szenk z SP9 w Łomży i Aleks Grzegorczuk z SP10 w Łomży

III kat. uczniów kl. VII-VIII i gimnazjum

I m. Julia Krajewska z SP10 w Łomży

II m. Natalia Bieniek z SP10 w Łomży

III m. Natalia Chojnowska z SP1 w Łomży

Zdobywcy I miejsca otrzymali nagrody sponsorowane przez JBB, a nagrody dla II miejsca ufundowała Szkoła Języków Obcych LINGUO i wręczył je prezes tej szkoły Sebastian Jaworowski. Wszyscy uczestnicy dostali również dyplomy za uczestnictwo oraz pamiątkowe książki.

Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w kolejnej edycji konkursu, a wykonanie pamiątkowego zdjęcia było miłym akcentem zamykającym spotkanie.

Back to Top