3 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły usłyszeli pierwszy dzwonek, który oznajmił rozpoczęcie nowego roku szkolnego - uczniom klas I - IV o godz. 8.10, a klas
V - VIII i oddziałom gimnazjalnym o godz. 10.50.

            Pan Dyrektor Leszek Sobociński serdecznie powitał wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, życząc wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Społeczność naszej szkoły uczestniczyła także we mszy świętej w kościele p.w. Bożego Ciała i p.w. Krzyża Świętego w Łomży. Podczas homilii ks. proboszcz Wojciech Nowacki odniósł się do słów Patrona Szkoły Jana Pawła II, który podkreślał, że to w młodzieży skrywane są ogromne pokłady nadziei. Przytoczył także słowa św. Stanisława Kostki „Do większych rzeczy jestem stworzony”, zachęcając uczniów do pracy nad sobą i przekraczania własnych granic.

           

                                                                                  Izabela Wierciszewska

                                                                                  Karolina Jankowska

Back to Top