WYCHOWYWAĆ, TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ.

Rodzice  ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne i niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców. 
                                                                                                                                 (Karta Praw Rodziny art. 5)

       Pojęcie wychowania jest tematem starym jak świat, pozornie oklepanym, aż do znudzenia powtarzany w podręcznikach, czasopismach, rozprawach, encyklopediach, na odczytach, konferencjach itd. Jednak, jak pisze Kazimierz Twardowski, jest to zagadnienie zawsze aktualne: najświeższe i najdawniejsze. Najświeższe dlatego, że ludzie często nie mieli jeszcze czasu, by je zgłębić, a najdawniejsze, bo już mieli czas o nim zapomnieć, oswoili się z nim, stępiała ciekawość, już ich nie interesuje. Jest to niebezpieczny rozłam pomiędzy teorią, a praktyką - z tego co czynimy, ulatuje myśl i działania stają się bezmyślną, a często bezduszną rutyną. Aby więc podejście do dzieci nie było nasycone którymś z wyżej podanych ujęć, warto je stale zgłębiać, poszerzać, modyfikować. 
       Jedna z metod wspierającą rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą jest "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

        Większość z rodziców, stykając się z trudnymi problemami wychowawczymi ze swoimi dziećmi, odczuwa coś w rodzaju bezradności, niepewności, a nawet złości. Niektórzy z nich, bardziej przedsiębiorczy, podejmują na własną rękę próby poszukiwania pomocy albo w literaturze, albo u fachowców. Oferta "Szkoły dla rodziców" jest wyjściem naprzeciw temu zapotrzebowaniu. 

        Co daje szkoła? Nadzieję "skazanym" przez własne dzieciństwo, że bycia rodzicem można się nauczyć, wykorzystując rzetelną i nowoczesną wiedzę, praktyczne narzędzia do budowania porozumienia między ludźmi, współpracy i dialogu. Uzmysławiając nam dobro, które jest w nas, daje nam dorosłym to, co mamy w zamyśle dać dzieciom, siłę i godność. Pokazuje jak wychodzić z twarzą, bez wzajemnego upokarzania się z bardzo trudnych sytuacji. Będąc opisem doświadczenia, a nie systemem, daje praktyczne wskazówki jak budować miłość, przekłada ją na codzienne, często rutynowe zachowania.

źródło: www.pedagogszkolny.pl -  autor Kazimierz Słupek

Literatura którą warto przestudiować:

- K. Twardowski "O pojęciu wychowania" w: H. Jarosiewicz "Główne czynności wychowawcze"  
- A.Faber, E. Mazlish. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby do nas mówiły. Media Rodzina  
-  Ks. Marek Dziewiecki „Kochać i wymagać”- es pe Kraków 2006
- A.Faber, E. Mazlish. Rodzeństwo bez rywalizacji. Media Rodzina Poznań 1993
- A.Faber, E. Mazlish. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Media Rodzina Poznań 1994
- A.Faber, E. Mazlish. Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i w szkole. Media Rodzina Poznań 1996
- A.Faber, E. Mazlish. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały 
Media Rodzina Poznań 2006
-  T.Gordon Wychowanie bez porażek w praktyce. Instytut Wydawniczy PAX
-  J. Sakowska Szkoła dla Rodziców i wychowawców. CMPPP Warszawa .
-   Ziółkowska B.: Anoreksja w okresie adolescencji część I, W: Remedium Lipiec - sierpień  2004.   -   Philip C. Kendall : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004.  Poradnik można pobrać tutaj: Jak_kochac_i_wymagac_Poradnik_dla_rodzicow_2016(2).pdf

Back to Top