17 maja 2018 roku  odbył się V Regionalny Quiz Zawodoznawczy,  organizowany z inicjatywy ŁCRE w Łomży. Quiz ten przeznaczony był dla oddziałów drugich klas gimnazjalnych ze szkół  łomżyńskich 
i okolic.

Zmagania drużyn były oceniane przez Jury; dyrektora ŁCRE Macieja Listowskiego oraz doradców zawodowych w Łomży. Komisja konkursowa była surowa i konsekwentnie przestrzegała czasu przeznaczonego na odpowiedź.

Gimnazjaliści w drużynach trzyosobowych, zmagali się z siedmioma konkurencjami między innymi: test wiedzy, pantomima , krzyżówka, puzzle inaczej , odgadnij szkołę itp. Młodzież wykazywała się znajomością zawodów znanych i zanikających oraz wiedzą z zakresu poradnictwa zawodowego
i rynku pracy.

 Nasz szkolny zespół w składzie:  Tatiana Popielevych,  Alisa Farapova i Timur Bajenko , otrzymał zaszczytne III miejsce.   Gratulacje !!!

Udział w tym przedsięwzięciu umożliwił nam : sprawdzenie stopnia znajomości zawodów, wzbudzenie refleksji o swoich możliwościach i umiejętnościach  , przygotowanie do podjęcia decyzji zawodowej, poznanie różnych źródeł informacji zawodowej, bardziej świadome planowanie przyszłości zawodowej – powiedzieli   Tatiana, Alisa i Timur . 

https://4lomza.pl/index.php?wiad=48902

Z. Rusiłowicz-Kleczyńska

 

Back to Top