„Idzie drogą Pani Zima jeszcze jeden listek trzyma, a pod płaszczem srebrną suknięmróz jej wyhaftował. Oszroniła krzewy, drzewa, siedem wichrów jej pomogło całą ziemię zaczarować” – tymi słowami uczniowie świetlicy szkolnej przywitali gości, którzy odwiedzili nas, by obejrzeć przedstawienie „Zimowy walczyk”. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Jadwiga Kirejczyk, uczniowie oddziałów przedszkolnych wrazz wychowawczyniami, uczniowie świetlicy, a także rodzice i dziadkowie. Dzieci przy wsparciu nauczycielek świetlicy wybrały i przygotowały utwory poetyckie, muzyczne oraz zaprezentowały układ choreograficzny w rytmie walczyka. Występ poprzedziły liczne próby. Uczniowie stowrzyli także zimową scenografię oraz prace plastyczne na wystawę.

Bardzo dziękujemy naszym gościom oraz wszystkim osobom, które pomogły nam
w przygotowaniu przedstawienia.

Aleksandra Paulina Charkiewicz

Anna Dytkowska

 

Back to Top