„Nie o myślenie proszę, nie o zrozumienie.

                                                                        Przywróć mi Panie zwyczajne patrzenie”

                                                                                                                                  Ernest Bryl

 

             W sobotę, 2 grudnia 2017r. po raz XXXIII odbył się Łomżyński Konkurs Recy-tatorski Polskiej Poezji Współczesnej. Organizatorem koncertu finałowego był Teatrzyk Żywego Słowa „LOGOS”. Klub Wojskowy w Łomży już po raz osiemnasty  gościł w swoich progach recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tradycją konkursu, jest to, że uczestnik przygotowuje dwa utwory poetyckie, w tym jeden autora wskazanego przez organizatora. Tym razem wybór padł na Ernesta Bryla.

            W tegorocznej edycji wzięło udział 18 uczniów szkół podstawowych i gimna-zjalnych z okręgu łomżyńskiego. Naszą szkołę reprezentowały Natalia Bieniek oraz  Julia Krajewska z klasy VII d. Obie uczennice zostały przygotowane do konkursu przez panią Dorotę Żbikowską.

            Po zakończeniu recytacji rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie na werdykt. Po burzliwych obradach, jury podjęło decyzję. Między innymi uczennica naszej szkoły Natalia Bieniek została uhonorowana wyróżnieniem.

            Pan Witold Długozima, prezes Stowarzyszenia Kultury i Oświaty „Logos”  w Łomży, zaprosił już na przyszłoroczną edycję konkursu, na którą uczestnicy będą musieli przygotować jeden utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, gdyż wiązało się to będzie z 65. rocznicą jego śmierci.

 

                                                                                                  Natalia Bieniek, klasa VII

Back to Top